Eikelboom - Ouwerkerk

Ouwerkerk-van Broekhoven

Anneke Peters (Piters) MULDERS
(-na 1716)

 

Gezin

Partners / kinderen:
Jan Hendricks VAN OUWERKERK

Anneke Peters (Piters) MULDERS

  • Huwelijk: Jan Hendricks VAN OUWERKERK in 1700
  • Overleden: na 1716
Afbeelding

opsommingsteken  Gegevens:

14-5-1716 compareerden voor Schout en Schepenen van Woudrichem Anneke Pieters Mulders, weduwe van za. Jan Hendriks van Ouwerkerk, woonende onder Emmichoven, geassisteerd met derselver broer Wouter Peters Mulder, wonende onder Almkerk, voor zoveel des noots, sij, ter eenre ende Johannes van Ouwerkerk soor voor hem selve mitsgaders instaende ende de rato caverende voor desselver broeders en swagers respectieve te weten: Hendrik en Wouter van Ouwerkerk, Jan van der Pijl als in huwelijkhebbende Lijsbeth van Ouwerkerk. Willem Dirks Cuijck in huwelijk hebbende Maijke van Ouwerkerk. en Dirk Tijse Teulingh in huijwelijk hebbende Sophia van Ouwerkerk, als hebbende denselve tweede comparant sijne voors.broeders en swagers ieder voor haer aenpart wegens haers vaders erffportie uijtgecocht volgens quitanties ons vertoont en gebleecken, ter andere sijde, ende sijnde voorn. comparanten finaal verdragen en geaccordeert bij forme van verdeelinghe in maniere als volgt: de 2e comparant verkrijgt in eigendom
huys c.a. aen het eijnde van den Nieuwendijk onder Almkerk en land onder de Werken, de 1e comparant verkrijgt in eigendom huijs c.a. aan den Nieuwendijk onder Emmichoven belent ten suyden de Emmichovense Steegh, voorts den inboedel met de schuijt envisttuijch, met de helft van den Prilwaert onder Almkerk.
15 mei 1716; Compareerde dezelfde weduwe, ter eenre, en Hendrik Thijse van Gorp als oom en bloedvoogd van de ses onmondige kinderen te weeten Pieter, Cornelis, Jannigje, Jacomijnte, Adriaentje en Jan van Ouwerkerk naergelaten bij den voorn. Jan Hendriks van Ouwerkerk, ter andere sijde maken boedelaccoord; de moeder zal op bepaalde voorwaarden in den vaderlijke boedel blijven en verbindt daartoe haer huis aan den Nieuwen Dijk onder Emmichoven, belend ten zuiden de Emmichovensche Steegh; zij verklaart de voorkinderen van haar man te hebben uitgekocht. (Woudrichem ORA nr.143).

Anneke was getige doop Jan van der Pijl op 1 januari 1712 te Almkerk

1716. 3 Akte van uitkoop door Anneke Peters Mulders, weduwe van Jan Hendriks van Ouwerkerk, van haar minderjarige kinderen inzake het vaderlijk erfdeel, in duplo.


Afbeelding

Anneke trouwde met Jan Hendricks VAN OUWERKERK, zoon van Hendrik Janse Nanninge VAN OUWERKERK en Sophia DE GROOT, in 1700. (Jan Hendricks VAN OUWERKERK werd geboren omstreeks 1655 in Emmikhoven en overleed vr 1713.)


Afbeelding

Bronnen


1 geocities.ws/rademaker_bezemer.

2 BHIC.

3 rechterlijk archief Woudrichem.Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 25 sep 2012 met Legacy 7.5 van Millennia